050-9043292

תנאים והגבלות HR AI Assistant

HR – עוזר בינה מלאכותית

תנאים והגבלות כלליים

עדכון: ינואר 2023

ברוכים הבאים ל-HR – AI Assistant Software as a Service Platform (SaaS) (“השירותים”) בבעלות ומופעלת של שקד טלמן או גורם מטעמו (להלן “סט”, “אנחנו” או “שלנו”) . על ידי גישה ושימוש בשירותים אתה מסכים בזאת להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלה, כמו גם לכל הנחיות, כללים ותנאים נוספים המוזכרים כאן (יחד, “תנאים”) ושימוש או גישה כאלה יהוו הסכם בינך לבין מַעֲרֶכֶת

1. כתב ויתור של טייס

שים לב שזוהי גרסת פיילוט של השירותים. השירותים עדיין עוברים בדיקה סופית לפני השחרור הרשמי. סט אינו נותן כל אחריות, בין אם מפורשת או משתמעת, לגבי ההתאמה, הסחירות, הביצועים, האבטחה או הזמינות הבלתי פוסקת של השירותים. אם אתה נתקל בבאגים, תקלות, חוסר פונקציונליות או בעיות אחרות בשירותים ובנוגע לתנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בדוא”ל: office@setit.tech.

2. משוב

אם תספק ל-Set משוב או הצעות כלשהן, לרבות פניות תמיכה (“משוב”), אתה מקצה בזאת את כל הזכויות ב-Feedback ל-Set ומסכים שתהיה לנו הזכות להשתמש במשוב ובמידע הקשור בכל דרך שנראה לנו לנכון. אנו נתייחס למשוב כלא סודי ולא קנייני. אתה מסכים שלא תשלח מידע או רעיונות שאתה מחשיב כסודיים או קנייניים.

3. monday.com

ת. אתה מאשר בזאת שהרכישה שלך של השירותים היא לשימושך עם המנוי שלך ל-monday.com בלבד ומבין שהשירותים זמינים לך רק בזמן שיש לך מנוי ל-monday.com ובמסגרתו.

ב. למען הסר ספק, לא תשתמש בשירותים כדי לספק שירותים לצדדים שלישיים. אם ברצונך להשתמש בשירותים כדי לספק שירותים לצדדים שלישיים, אנא צור איתנו קשר ואנו נספק לך הצעה ספציפית.

ג. כל התשלומים יבוצעו דרך monday.com ואתה יכול לסיים את השירותים על ידי מחיקת השירותים על שולחן העבודה של monday.com בכפוף להסכמתך עם monday.com ועם תנאי השירות של monday.com Marketplace.

4. אפליקציות של צד שלישי

ת. אתה מאשר שאתה מודע לכך שבמתן השירותים, אנו מספקים נתוני לקוחות (כמפורט להלן) המשויכים אליך והועלו על ידך לספקי שירות מסוימים של צד שלישי (מפורט להלן) וכפופים לתנאים שלהם.

ב. אנא מצא להלן רשימה של יישומי צד שלישי שבהם אנו משתמשים במתן השירותים.

שֵׁםתיאורקישור לתנאים
Open ai – Chat GPTartificial intelligencehttps://openai.com/policies/terms-of-use
Mail GunEmailinghttps://www.mailgun.com/legal/terms/
Google Cloud ServicesCloud Serviceshttps://cloud.google.com/terms
SmooveMarketing Platformhttps://www.smoove.io/terms-of-use.aspx
firefooGUI Client
for Firebase
https://www.firefoo.app/eula
FirebaseDatabasehttps://firebase.google.com/terms/
   

“נתוני לקוח” פירושם כמפורט בסעיף 3 בתנאי השירות של monday.com. אתה מסכים שההתחייבויות שלך בהתאם לסעיפים 3.2 ו-3.3  (בהסכם שלך עם monday.com מתחייבים בזאת כלפי Set ומשולבים בזה בשינויים המחויבים.

השירותים שלנו מתארחים ב-Google Cloud Service. אם אתה מעדיף להשתמש בשירותים מבלי להעלות מידע לשירותי הענן של Google, אנא צור איתנו קשר בכתובת: office@setit.tech ואנו נספק לך הצעה לשירות מקומי התואם את המפרט שלך.

5. שינוי תנאים

ת. אנו עשויים לפקח ולשנות תכונות מסוימות של השירותים מעת לעת כדי (1) לציית לכל החוקים, התקנות או בקשות ממשלתיות אחרות; (2) להפעיל את השירות כראוי או להגן על עצמנו ועל המשתמשים שלנו.

ב. אתה מסכים ומבין שאנו עשויים לשנות מעת לעת תנאים אלה ו/או תכונות מסוימות של השירותים ללא הודעה מוקדמת וכל התנאים והשינויים המתוקנים נכנסים לתוקף עם פרסום הודעת עדכון ב-https://setit.tech/terms-2/.

ג . אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לדחות או לבטל כל חומר השוכן או מועבר לשרתים שלנו, שלדעתנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אינו מקובל או מפר את החוק או תנאים אלה.

ד. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להטיל/לשנות את תקנות הגישה לשירותים, בין אם במונחים של דמי גישה, תזמונים, ציוד, הגבלות גישה או אחר, אשר יפורסמו מעת לעת במסגרת תנאים אלה. באחריות המשתמשים להתייחס לתנאים אלה בכל פעם שהם משתמשים בשירות.

6. הגבלות

א. אתה מסכים שלא תעלה, תפרסם, תשלח דוא”ל או תשדר בדרך אחרת שגרות מחשב, קבצים או תוכניות שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של תוכנת מחשב או חומרה או ציוד תקשורת כלשהו; להפריע או לשבש את השירות שלנו או הרשתות המחוברות לאתר שלנו או באמצעות השימוש בשירות שלנו, או לא לציית לכל דרישות, נהלים, מדיניות או תקנות של רשתות המחוברות לאתר שלנו או באמצעות השימוש בשירות שלנו, או להפריע בדרך אחרת לשירות שלנו בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות שימוש ב-JavaScript, ActiveX או קידוד אחר; לנקוט כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או גדול באופן בלתי פרופורציונלי על התשתית שלנו; להעתיק, לשכפל, לשנות, לשנות או להציג בפומבי כל מידע המוצג בשירות (למעט נתוני הלקוח שלך), או ליצור יצירות נגזרות מהאתר שלנו (מלבד מנתוני הלקוח שלך), במידה שפעולות כאלה יהווה הפרה של זכויות יוצרים או יפר בדרך אחרת את זכויות הקניין הרוחני שלנו או של כל צד שלישי אחר, אלא בהסכמתנו מראש ובכתב או של הצד השלישי המתאים.

ב. אתה מסכים לא לשכפל, לשכפל או להעתיק כל חלק מהשירות, ללא רשותנו המפורשת.

7. קניין רוחני

א. לוגו וכל שמות המוצרים והשירותים הקשורים, סימני העיצוב והסיסמאות הם סימנים מסחריים וסימני שירות המשמשים אותנו והם בבעלותה הבלעדית של סט. קוד המקור, העיצובים והסגנונות המשמשים לאספקת השירותים מוגנים בזכויות יוצרים על סט.

9. אין אחריות

ת. השירותים ניתנים על בסיס “כפי שהם” ו”כפי שהם זמינים” ללא אחריות מכל סוג שהוא, מלבד כפי שסופק במפורש כאן, מפורש או משתמע או סטטוטורי, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת של סחירות. , התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה.

ב. אנו מתנערים, במידה המרבית המותרת על פי חוק, מכל אחריות בנוגע לאבטחה, מהימנות, דיוק וביצועים של השירותים. איננו מתחייבים, מבטיחים, מקבלים כל תנאי או מצג כלשהו שהשירותים יעמדו בדרישות שלך או שהשימוש בשירותים יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות.

ג. שום מידע בעל פה או בכתב אחר המסופק על ידינו לא ייצור אחריות או יגדיל בכל דרך שהיא את אחריותנו, ואתה לא תסתמך על מידע כזה.

ד. כל שימוש בשירות, הסתמכות על השירותים וכל שימוש באינטרנט בדרך כלל יהיו באחריותך הבלעדית.

10. מגבלות אחריות

איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או אחריות משפטית לדיוק, לשלמות או לתועלת של כל דוחות, ניתוח או שירותים המוצעים באמצעות השירותים. בשום מקרה לא נהיה אחראים כלפיך, בשל השימוש, השימוש לרעה או ההסתמכות שלך על השירותים או השימוש (או חוסר היכולת להשתמש), ההסתמכות עליו או הביצוע של שירות כלשהו, בגין כל נזק שהוא, לרבות ישיר, נזקים מיוחדים, עונשיים, עקיפים, תוצאתיים או מקריים או נזקים בגין אובדן רווחים, הכנסות, שימוש או נתונים, בין אם הובא במסגרת אחריות, חוזה, הפרת קניין רוחני, עוולה (כולל רשלנות) או כל תיאוריה אחרת, גם אם היינו מודעים לכך. על האפשרות של נזק שכזה הנובע או קשור לשימוש (או חוסר יכולת להשתמש) או ביצוע של האפליקציה או השירותים, או שנודע להם.

11. שיפוי

אתה מסכים לשפות ולהחזיק אותנו ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים והעובדים שלנו, ללא נזק מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או הנובע מהשימוש שלך בשירותים, לרבות אבל לא מוגבל להסתמכותך על השירותים, להפרת חוק כלשהו, או להפרת הזכויות של צד שלישי, לרבות הפרה על ידך של כל קניין רוחני או זכות אחרת של כל אדם או ישות.

12. פרטיות

למידע על האופן שבו אנו מתייחסים למידע שלך, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.

13. כללי

א. ניתוק – אם מסיבה כלשהי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת ימצא כל הוראה או חלק מתנאים אלה בלתי ניתנים לאכיפה, יתר התנאים ימשיכו בתוקף ובתוקף.

ב. ההסכם כולו – תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינינו ומחליפים ומחליפים את כל ההבנות או ההסכמות הקודמות או העכשוויות, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושא תנאים אלה. המשך השימוש שלך בשירותים יהווה הוכחה ניצחת להסכמתך לכל שינוי שנעשה על ידינו בתנאים אלה.

ג. ויתור – כל ויתור על הוראה כלשהי בתנאים ייכנס לתוקף רק אם יהיה בכתב וחתום על ידך ועל ידי סט.

ד. משימה. אינך רשאי להמחות אף אחת מהזכויות או החובות שלך על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו המפורשת בכתב. אנו עשויים להמחות את חובותינו/חובותינו וזכויותינו על פי תנאים אלה ללא הסכמתך.

ה. הודעות – כל ההודעות, הדרישות והתקשורת האחרות שלנו חייבות להיות בכתב ויחשבו כאילו ניתנו אם נשלחו בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה לנו על ידי monday.com.

ו. משפט חל וסמכות שיפוט. תנאים אלה וכל מחלוקת הנובעת מהשימוש בשירותים יהיו כפופים לחוקי ישראל ויתפרשו בהתאם. כל פעולה משפטית או הליכים הקשורים לתנאים אלה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בישראל.

ז. קשר וחובת יידוע. אנא פנה אלינו בכל שאלה בנוגע לתנאים אלה. אנא דווח על כל הפרה של התנאים ל-office@setit.tech.

אישור – אתה מאשר שקראת ומסכים לכל תנאים אלה. הערכת באופן עצמאי את הרצויות להיעזר בשירותים דרך השירותים ואינך מסתמך על כל מצג, ערבות או הצהרות מלבד כמפורט בתנאים אלה.

ב. מלבד הרישיון המוגבל להשתמש בשירותים כפי שניתן במפורש כאן, כל הזכויות, הבעלות והעניין בכל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה, לרבות אך לא רק כל זכות יוצרים, סימן מסחרי וזכות במאגר הנתונים, המוקנות לשירות, לרבות התוכן בו ובחירתם וסידורו, יישארו לנו בכל עת. שום דבר בתנאים אלה לא נועד להעביר את כל הזכויות האמורות או חלקן.

ג. אתה תשמור על כל הזכויות, הבעלות והעניין בנתונים שהועלו על ידך לשימוש בשירותים. כמו כן, תשמור על כל הזכויות, הבעלות והעניין בניתוח ובדוחות שנוצרו באמצעות השירותים.

8. כתב ויתור על תוכן

ת. אנו מעבירים מידע לאחר עיבוד נתוני הלקוח שסופקו על ידך ועל ידי monday.com והנתונים שנשלפו מאפליקציות צד שלישי. אין לנו שליטה על דיוק התוכן, היושרה או איכות הנתונים המסופקים על ידי השירותים וזה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס, ואיננו מתחייבים, ולא נוכל לשאת באחריות לכל אי התאמה כזו, לרבות אותנטיות, איכות, או חוקיות, או כל תאימות לזכויות קניין רוחני אחר, או כל אובדן או נזק כתוצאה מכך. אנו מתנערים, במידה המרבית המותרת על פי חוק, מכל אחריות בנוגע לאבטחה, מהימנות, דיוק וביצועים של השירותים.

ב. יתר על כן, איננו מבצעים ואינם מבצעים כעת בדיקה או בקרת איכות אלא על פי בקשתך הספציפית. אם ברצונכם לרכוש שירותי בקרת איכות, אנא פנו אלינו במייל office@setit.tech ונשמח לספק לכם הצעה.

הצטרפו לקהילת משתמשי מאנדי

דברו איתנו ונדאג לכם להצעת מחיר משתלמת במיוחד

רוצים שנחזור אליכם עם הצעה?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

קהילת משתמשי מאנדי

סטאטוס תקוע

לא מצאת את מה שחיפשת?

נשמח לחזור אליכם עוד היום לשיחת יעוץ ללא עלות!

קבל הצעה

בואו נצא להדגמה ונבחן התאמה

דילוג לתוכן