סרטוני הדרכה

משימות חוזרות

איך לשנות/ להוסיף פעולות לאוטומציה קיימת

משימות חוזרות

שיפור בביצועי הדש-בורד

משימות חוזרות

20.5.22

משימות מחזוריות במאנדי ( monday.com)

שקד טלמן

מאת: שקד טלמן

משימות חוזרות

20.5.22

חיבור מאנדי ( monday.com ) לגוגל שייטס (google sheets)

שקד טלמן

מאת: שקד טלמן

משימות חוזרות

20.5.22

ניהול משימות ממספר לוחות במאנדי ( monday.com )

שקד טלמן

מאת: שקד טלמן

משימות חוזרות

20.5.22

עדכון לגבי שינוי עמודת connected board

שקד טלמן

מאת: שקד טלמן